Avls- & championatregister


Nedenfor ses kravene til optagelse i Dansk Ruhår Klubs avls- og championatregister.

I championatregisteret optages ruhårede hønsehunde med danske championtitler (DKJCH, DKBRCH, DKSCH, DHCH). En hund kan ikke optages i championatregisteret alene på baggrund af udenlandske eller internationale championater.

Avlsregister
Markprøve 1. præmie   i åben klasse eller brugsklasse på anerkendt markprøve
Slæb- og   apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve
Bestået
Schweissprøve 1. præmie   på 400 meter 3 timers anerkendt prøve
Ræveslæb Bestået på   ræveslæbsprøve eller bestået ræveslæb på fuldbrugsprøve
Sidstnævnte   prøve behøver ikke at være bestået i helhed, men det skal dokumenteres på   diplom med dommerunderskrift, at ræveslæbet er bestået.
Udstilling 1. præmie   eller mindst very good i åben klasse eller brugshundeklasse på en anerkendt   udstilling efter at hunden er fyldt 2 år.
von   Willebrand Fri
HD Fotograferet   med resultatet A eller B
Jagtchampionat (DKJCH)
Brugsprøve 1. præmie   på dansk brugsprøve
Fuldbrugsprøve 1. præmie   på dansk fuldbrugsprøve
Vinderprøve Stambogsført   rangering som “vinder” på vinderprøve eller   fuldbrugsprøvemesterskabet
Udstilling 1. præmie   eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet   med resultatet A eller B
Brugschampionat (DKBRCH)
Vinderprøve a. Tre   gange 1. vinder på vinderprøve, hvoraf de to skal være opnået om efteråret,   hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal – uanset b – være opnået på   dansk vinderprøve fælles for alle kontinentale racer. Den ene af de to øvrige   kan opnås på norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.b. Hos   kontinentale racer tæller rangeringen “bedste hund” med 1. præmie   på fuldbrugsprøve og 1. vinder på fuldbrugsprøvemester-skabet som 1. vinder i   vinderklasse.
Udstilling 1. præmie   eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet   med resultatet A eller B
Sporchampionat (DKSCH)
Schweissprøve 1. præmie   1000 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie   1000 meter 40 timer
Ræveslæb Bestået   med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve

Ovenstående resultater skal være opnået på prøver i   Danmark

Udstilling Mindst 1.   præmie eller very good i åben klasse eller brugshundeklasse på anerkendt   udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD Fotograferet   med resultatet A eller B
Eksteriørchampionat (DKCH)
Udstilling Certifikat   opnået mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske   udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub.Hunde registreret i Danmark, Estland, Finland, Israel, Norge, Rusland og   Sverige kan endvidere blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået et   dansk certifikat (CAC), hvis hunden har opnået nationalt eksteriørchampionat   i et af de pågældende lande.Sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Markprøve 1. præmie   opnået i åben- eller brugsklasse på en af Dansk Kennel Klub anerkendt prøve
Slæb- og   apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve
Bestået
HD Fotograferet   med resultatet A eller B
Internationalt   Eksteriørchampionat(INTCH)
Udstilling To   CACIBer i to forskellige lande under to forskellige dom­mere.
Der   skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
Internationalt Brugschampionat(INTBCH)
Udstilling mindst   2. præmie i brugshundeklasse eller åben klasse på en international udstilling   opnået efter 15 måneders alder.
Udstilling
  •   2 CACITer i 2   forskellige lande under 2 forskellige dommere
  •   2   x 1. præmie på brugsprøve i internationale konkurrencer i FCI-regi
Svensk Jagtchampionat (SEJCH)
Markprøve 2 x 1. præmie i eliteklasse i Sverige
Schweissprøve Godkendt anlægsklasse vildtsporprøve i   Sverige eller mindst 3. pr. på vildtsporprøve i Norge
Ræveslæb Bestået   med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve
Udstilling mindst   2. pr. på udstilling opnået efter 15 måneders alder
Nordisk   Eksteriørchampionat (NORDCH)
Udstilling der   har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande
Svensk,   Norsk, Finsk eksteriørchampionat(SECH, NOCH, FINCH)
Udstilling
  •   dansk   eksteriørchampionat
  •   1   certifikat (CAC) på svensk, norsk eller finsk udstilling

 

Permanent link til denne artikel: http://fasterlunds.dk/dkch