Regler

Udvidet apportering

Træningens formål er at fremme interessen og forståelsen for betydningen af veldresserede jagthunde og derigennem at medvirke til en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

Krav: Hunden skal kunne apporterer vildt. Hunden skal kunne gå i vand.

 

Træningen indeholder Følgende discipliner:

1 – Apportering af fuglevildt 2 – Apportering fra vand 3 – Apportering af hårvildt.

 

Som apporteringsemner anvendes jagtbart fuglevildt og/eller tamduer, ænder og ræv og kaniner. Der anvendes så friske emner som mulig.

1 – Apportering af fuglevildt

Terrænet skal være tilpas loddent (vegetationshøjde ca. 30 cm.), så at hunden fra startstedet ikke kan se emnerne. Apporteringen skal foregå i medvind eller sidevind. Uset fra fører og hund udlægges 2 apporterings emner i en afstand af ca. 50 m fra startlinien. Herefter kaldes fører og hund frem til startlinien. Området, hvor apporterings emnerne er udlagt udpeges for føreren. Hunden skal derefter være ukoblet.

På klarmelding fra fører kastes der yderligere 2 emner ca. 50 m fra startlinien. Hver gang der kastes, afgives der et skud. Det er vigtig, at skytten simulerer, at han fælder disse. Hunden skal, indtil den for ordre til at apporterer, forholde sig tavs og rolig. Når kasteren er tilbage ved startlinien, gives der lov til at apporterer. Føreren bestemmer selv hvilken af emnerne der hentes først. Det er dog en fordel at hunden selv har markeret og husket de 2 kastede emner. Hunden skal afleverer emnerne siddende ved fører.

2 – Apportering fra vand

Terrænet skal være et vandhul med siv eller rørbevoksning og et åbent vandspejl, som gør det mulig for hunden at svømme ca. 50 m. I siv eller rørbevoksningen udlægges uset af fører og hund to ænder med en indbyrtes afstand på ca. 5 m. For at komme til den ene and, der ligger fjernest fra startstedet, skal hunden svømme 50 m. Føreren står med ukoblet hund. På klarmelding fra føreren kastes yderligere en and i vandet ca. 5 m fra de to udlagte ænder. Der afgives samtidig et skud. Hunden skal derefter apportere de tre ænder, når der er givet tilladelse der til. Når hunden er halvvejs tilbage med and nummer tre, kastes en and i vandkanten og der afgives skud. Kommer hunden hjem over land skal anden ligeledes kastes på land. Hunden skal afleverer emnerne siddende ved fører.

3 – Apportering af hårvildt

Det er valgfrit for føreren, om han vil apportere ræv eller 2 kaniner. Terrænet er skovområde af afgrænset størrelse (min.1 ha.) Skovområdet skal være en del af et større skovpart. Vegetationen skal have en beskaffenhed, som medfører, at hunden skal løse opgaven, uden at den er synlig for føreren. Ca. 50 m fra startstedet, som skal være max. 5 m fra skovkanten (hvis startstedet er åben mark), udlægges med en indbyrdes afstand en kanin og en ræv eller to kaniner. På kommando fra føreren sendes hunden i søg i skovområdet. Hunden må max. Starte 2 gange pr. emne. Hunden skal løse opgaven uden råb og dirigering af fører.

Kilde:

Regler for udvidet apportering

Permanent link til denne artikel: http://fasterlunds.dk/regler-4